Contacte de sprijin pentru exportatori

 

Domeniul

Adresa web

-    Achiziţii publice

www.e-licitatie.ro

-    Arbitraj comercial intern şi internaţional

www.ccir.ro

-    Asigurarea creditelor de export

-    Garantarea creditelor de export

-    Finanţarea şi creditarea exportului;

www.eximbank.ro

-   Patronate si asociaţii profesionale

Lista patronate si asociatii profesionale

-    Baze de date cu firme potenţiale de export şi import

www.doingbusiness.ro

www.kompass.ro

www.aneir-cpce.ro

www.ghidafaceri.ro/new/cerere_oferta_120.html

-    Biblioteca electronică

www.ici.ro

-    Calendarul principalelor manifestări internaţionale (târguri, expoziţii, conferinţe, seminarii, forumuri de afaceri etc.) pe pieţele potenţiale de export

www.eventseye.com/

-    Calendarul târgurilor şi expoziţiilor internaţionale organizate în România

www.romexpo.org

-    Camere de comerţ (România)

www.ccir.ro

-    Cursul valutar (RON)

www.bnr.ro

-    Date statistice de comerţ exterior

www.insse.ro

www.dce.gov.ro

-    Documentele solicitate la înregistrarea firmelor în Registrul Comerţului; verificarea existenţei legale a unei firme în Registrul Comerţului; lista firmelor radiate/dizolvate.

www.onrc.ro/

-    e-guvernare

www.e-guvernare.ro

-    Furnizori de echipamente de calcul, software şi aplicaţii de comerţ electronic

www.aries.ro

www.anis.ro

-    Indicatori macroeconomici, date statistice

www.insse.ro

www.bnr.ro

-    Informaţii de afaceri

www.ccir.ro

www.doingbusiness.ro

www.aneir-cpce.ro

-    Informaţii privind dizolvări, radieri firme

http://dizolvari-359.onrc.ro/

-    Informaţii consulare

www.mae.ro

-    Instituţii publice

www.gov.ro

-    Instituţii şi organisme europene

www.gov.ro

-    Legislaţie

www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame

www.monitoruloficial.ro

-   Birourile consilierilor economici ai MECT aflate in strainatate

BPCE-uri

-    Misiuni diplomatice ale României

www.mae.ro

-    Misiuni diplomatice in România

www.mae.ro

-    Oportunităţi de afaceri

www.dce.gov.ro

www.ccir.ro

www.doingbusiness.ro

-    Oportunităţi de investiţii; obiective în curs de privatizare; active ale statului

www.avas.gov.ro

www.ccir.ro

-    Piaţa de capital din România

www.kmarket.ro/

-    Plata electronică a taxelor şi impozitelor locale (e-Payment)

www.epayment.ro

-    Prognoze privind dezvoltarea economico-sociala a României

www.cnp.ro

-    Programul de participare la târguri şi expoziţii internaţionale, cu finanţare de la bugetul de stat

www.dce.gov.ro

-    Rata de referinţă a dobânzii (România)

www.bnr.ro

-    Regulamentul vamal; reduceri, exceptări, scutiri şi preferinţe vamale; tranzit vamal

www.customs.ro

-    Misiuni economice şi târguri internaţionale

www.dce.gov.ro

www.ccir.ro

-    Sistemul electronic naţional

www.e-guvernare.ro

-    Sistemul fiscal în România

www.mfinante.ro

-    Soluţii de comerţ electronic

www.aries.ro

www.anis.ro

-    Stimularea şi promovarea exportului cu fonduri de la bugetul de stat

www.eximbank.ro

www.dce.gov.ro

www.economie.gov.ro

-    Studii şi analize economice

www.cnp.ro

www.bnr.ro

www.dce.gov.ro

www.doingbusiness.ro

-    Vămuirea mărfurilor

www.customs.ro